Skip to content

Jeg studerer gestaltterapi ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og blir uteksaminert våren 2022. Er nå godkjent som gestalt-psykoterapeut under utdanning og er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening. Som studentterapeut følger jeg de etiske retningslinjer til Norsk Gestaltinstitutt (NGI). Jeg mottar også veiledning fra NGI og er forsikret gjennom dem. I tillegg til studiene ved NGI er jeg elev ved UROskolen etablert av Caspar Seip. Fra tidligere har jeg en mastergrad i pedagogikk (Universitetet i Oslo) og har mange års erfaring som spesialpedagog og pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Det finnes mange grunner for å søke terapi og støtte. Kanskje står du helt fast i en krevende livssituasjon eller du ønsker å få det bedre med deg selv og derigjennom andre. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt om du for eksempel:

• trenger en å prate med
• sliter i relasjoner, både i forhold til deg selv og/eller andre
• ønsker å bli bedre kjent med deg selv, dine behov, grenser og ressurser
• står i livsvalg og ikke vet hva du vil eller står midt i en livskrise
• er ensom, sliten, utbrent, nedstemt, deprimert eller har mye tankekjør og angst
• har traumeerfaringer du ønsker å bearbeide
• ønsker større tilstedeværelse i eget liv
• har uro i kroppen du ønsker å se nærmere på
• ønsker økt balanse, kreativitet og glede i livet
• om du bærer på sorg/tap, smerte, frykt, skyldfølelse eller lav selvfølelse

Gjennom tøffe perioder i eget liv har jeg erfart hvor viktig det er å virkelig bli møtt, sett og lyttet til på en ikke-dømmende måte og hvor stor betydning det har for å skape mulighet for endring og vekst. Jeg ønsker derfor å skape et sted det er godt å komme til når livet er vanskelig. Et sted der du kan komme med både store og små utfordringer og være den du er. Et sted hvor du kan utforske og oppleve støtte.

For meg har gestaltterapi hjulpet meg i å være mer sann mot meg selv og ført til at jeg tør å dele ting med andre som kan være vanskelig å stå i alene. Det er det som skjer når vi våger å være den vi er, fullt til stede i møte med andre det handler om. Når vi våger å vise vår sårbarhet, når vi tør å stå opp for oss selv, når vi setter grenser for oss selv og når vi våger å ta imot det som formidles av den andre. Gjennom å bli bevisst på egne behov og mine valg i møte med meg selv og andre har jeg økt mitt handlingsrom og fått et rikere liv. Disse erfaringene tar jeg med meg i møte med deg. Jeg ønsker å støtte deg i det du tar fatt på den utfordrende og berikende veien mot økt selvinnsikt og forståelse.

Litt om gestaltterapi:
Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring. Gestaltterapi brukes blant annet i individual- par- og gruppeterapi.

Gestaltterapi er en samtaleterapi hvor terapeuten er oppmerksom på hele mennesket gjennom bevisstgjøring av tanker, følelser, kroppsutrykk og handling.

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Målet er å hjelpe den enkelte til å oppdage og ta i bruk egne ressurser, få tilbake troen på seg selv og ta ansvar for sitt eget liv. Hensikten med gestaltterapi er å støtte klientens evne til å oppdage muligheter, slik at hun/han kan ta hensiktsmessige valg og derigjennom påvirke sin egen livssituasjon. I gestaltterapi ligger fokuset på å sanse det som skjer her og nå, oppleve sin kropp og sine følelser fremfor å analysere. Gestaltterapi handler om å bli bedre til å være oss selv på godt og vondt.
Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.
Jeg tilbyr terapi både på mitt kontor og over nett. For tiden tilbyr jeg reduserte priser som vil gjelde mens jeg er under utdanning frem til våren 2022.

Du er varmt velkommen!

Priser:
Individualterapi 60 minutter: 600 kr inkl. mva

**Avbestilling og flytting av time skjer kun per telefon senest virkedagen før. Ikke avbestilte timer må dessverre betales.
Ta gjerne kontakt med meg på mariajlorentzen@gmail.com eller send en melding på tlf 95137088 om du har forespørsler og ønsker mer informasjon om hvordan jeg kan bidra i ditt liv.

Back To Top