Skip to content

Traumeterapeut IoPT. Fem års erfaring som avdelingsleder.
Master i ledelse fra BI Stavanger med fordypning i HR og “Samspill & ledelse”.

Arbeidsmiljøkonsulent – et godt fellesskap gir bedre resultater.
Som arbeidsmiljøkonsulent jobber jeg for bedring av det psykososiale arbeidsmiljøet.
I en hektisk arbeidshverdag kan det være utfordrende å lede en virksomhet og jobbe systematisk med det psykososiale arbeidsmiljøet. Dette er viktig for å opprettholde et sunt og produktivt miljø på arbeidsplassen.
Enkelte medarbeidere bærer med seg vanskelige hendelser som ubevisst preger dem i livet og dermed også på jobb. Arbeidslivet omstilles og effektiviseres, noe som øker presset og kan føre til frustrasjon, konflikter og dårlig arbeidsmiljø.
Som arbeidsmiljøkonsulent avdekker jeg utfordringer i virksomheten og foreslår forbedringstiltak.
Vi får et helt annet grunnlag til å forstå arbeidsmiljøet, gjennom personlig samtale med hver enkelt ansatt ved å bruke meg som en utenforstående konsulent.
Jeg bruker lite av deres arbeidstid og har taushetsplikt overfor alle parter. Dette sikrer at ingen får kjennskap til hvem som har sagt hva. Målet er å få et realistisk bilde av situasjonen for å sikre målrettede tiltak. Jeg kan også være en samtalepartner og støtte for ansatte i tøffe omstillingsprosesser og for langtidssykemeldte m.m.
Jeg vil gjerne bidra til bedre trivsel på arbeidsplassen. Jeg tilpasser arbeidet mitt til hva dere trenger.
Ta kontakt så avtaler vi møte for å diskutere ønsker og behov.

Traumeterapeut IoPT
Vi mennesker har evnen til å skyve ubehagelige minner til underbevisstheten. Kroppen vår husker alt og preges av disse minnene. Dette kan komme til uttrykk gjennom humørsvingninger, uforklarlige reaksjoner, plager i kroppen osv.
Traumer er årsak til mange helseproblemer. Traumer kan komme av en akutt hendelse eller en vanskelig situasjon over tid. Mange sliter med ubearbeidede opplevelser som hemmer dem uten at de er bevisst på hvordan dette begrenser deres potensiale.
Har du for eksempel problemer med å takle stress, behov for kontroll, angst, utfordringer med avhengighet, utbrenthet, indre uro, problemer med avvisning, symptomer i kroppen som ikke går over. Opplever du å stå fast i gamle mønster eller ønsker du å forstå deg selv bedre. Kroppen din vet hva som ligger bak.
Traumeterapi IoPT er en metode for å møte hele deg på en trygg og skånsom måte. I terapien åpner vi opp for fortrengte følelser i ditt tempo.
Terapien er for deg som ønsker å få det bedre med deg selv.
Traumeterapeut IoPT er den eneste typen traumeterapiutdanning som er godkjent av Norsk Traumeterapeutforening (NTF).

Ta kontakt på mobil 901 56 151, gjerne SMS eller mail solhaugtonje@gmail.com
For mer informasjon om IoPT se iopt.no
Ønsker deg hjertelig velkommen til meg.

Back To Top